Skip to main content
Update Corona: onze kantoren zijn opnieuw open! Klik hier voor meer informatie.

Wat is een eindejaarspremie en heb ik er recht op als uitzendkracht?

Man krijgt eindejaarspremie

Het einde van het jaar is in zicht. Velen kijken alvast uit naar lekker eten en pakjes, anderen kijken eerder uit naar hun eindejaarspremie.

Wat is een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie is een extra uitbetaling op het einde van het jaar in de vorm van een percentage van je brutoloon. Deze premie wordt altijd uitbetaald in geld, nooit in natura.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om recht te krijgen op een eindejaarspremie, moet je tussen 1 juli van vorig jaar en 30 juni van dit jaar een minimum van 65 dagen of 494 uren (het ene of het andere) gewerkt hebben. Bij eender welk uitzendbureau heb je hier recht op. De premie wordt niet rechtstreeks door je uitzendbureau uitbetaald, maar wordt - dankzij een financiële bijdrage van alle uitzendkantoren - door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten uitbetaald.

Bij de berekening van de eindejaarspremie wordt er rekening gehouden met alle betaalde dagen, incl. feestdagen, betaalde ziektedagen ... Dit extraatje wordt toegekend in december van het refertejaar maar wordt pas uitbetaald in januari van het volgende jaar.

Hoe wordt mijn eindejaarspremie berekend?

Het bedrag van jouw eindejaarspremie is gelijk aan 8,33% van het brutoloon dat je verdiende tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni van het huidige jaar. Van dat bedrag worden dan nog sociale zekerheidsbijdragen (13,07%) en bedrijfsvoorheffing (23,22%) afgetrokken.

De details van de berekening, kan je terugvinden op het premiedocument dat je in december ontvangt van het Sociaal Fonds. Hierbij krijg je ook de vraag op welk rekeningnummer de premie mag worden gestort. In het geval dat je dit document eind december nog niet hebt ontvangen of je andere vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met het Sociaal Fonds.

Is je adres veranderd in de loop van het jaar dat de premie wordt toegekend? Dan moet je ervoor zorgen dat je voor 13 november een brief stuurt naar het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel). Daarin vermeld je best:

  • Je naam en voornaam
  • Je rijksregisternummer (achteraan op je identiteitskaart) of geboortedatum
  • Je oud adres
  • Je nieuw adres

Als je dit niet doet, bestaat de kans dat je document verloren gaat en je minimum drie maanden moet wachten op een duplicaat.

Heb je nog vragen over je eindejaarspremie als uitzendkracht? Je kan meer informatie vinden op de website van het Sociaal Fonds.