Skip to main content
Update Corona: onze kantoren blijven open! Klik hier voor meer informatie.

Heb je als uitzendkracht recht op verlof voor je COVID-vaccinatie?

Het vaccineren van de bevolking raakt stilaan op toerental. Op die manier komen we stap voor stap dichter bij ons normale leven van voor de coronapandemie. Elke werknemer, dus ook elke uitzendkracht, heeft sinds midden april recht op ‘klein verlet’ oftewel omstandigheidsverlof om je te laten vaccineren tegen COVID-19. 
We beantwoorden hieronder de belangrijkste vragen om te duiden wat dat precies betekent.
Wat is de duur van het klein verlet oftewel omstandigheidsverlof?
Als uitzendkracht mag je afwezig zijn op het werk gedurende ‘de tijd die nodig is’ om het vaccin tegen het coronavirus te krijgen, maar ook de tijd die je nodig hebt om je te verplaatsen naar én van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Als het vaccin in twee injecties moet worden toegediend, heb je als uitzendkracht recht op omstandigheidsverlof voor beide injecties/momenten.
Wat met je loon als uitzendkracht?
Je behoudt je normale loon gedurende de volledige omstandigheid van de vaccinatie. 
Welke formaliteiten moeten in orde zijn?
Om als uitzendkracht recht te hebben op de blijvende verloning, moet je zowel je uitzendkantoor als het bedrijf waar je werkt vooraf zo snel mogelijk verwittigen: van zodra het tijdstip of tijdslot van je vaccinatie bekend is.  Zo kan planning aangepast worden indien mogelijk en wenselijk. Je moet het verlof gebruiken voor het toegestane doel: je vaccinatie. Je moet de werkgever een geldig bewijs voorleggen: de bevestiging van de afspraak met daarop het tijdstip en de locatie waarop de vaccinatie wordt toegediend, volstaat. Wordt op de bevestiging niet vermeld waar en wanneer je aanwezig moet zijn, dan moet je de uitnodiging voor de vaccinatie kunnen voorleggen.
Wat als je bijwerkingen hebt waardoor je fysiek niet in staat bent om te werken?
Wanneer je door de injectie van het coronavaccin niet in staat bent om te werken, wordt je afwezigheid niet gedekt door het klein verlet. Je zal moeten voldoen aan de verplichtingen die je hebt in geval van arbeidsongeschiktheid. 
Tot welke datum is dit verlof van kracht?
Het omstandigheidsverlof om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus trad op 9 april 2021 in werking en vervalt op 31 december 2021. Enkel door een Koninklijk Besluit kan deze einddatum nog verschuiven tot uiterlijk 30 juni 2022.
Kan je als uitzendkracht verplicht worden om je te laten vaccineren?
In geen geval kan je uitzendkantoor of het bedrijf waar je werkt jou verplichten om je te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccin is niet verplicht en wordt enkel op vrijwillige basis toegediend. Uiteraard wordt een vaccinatie zeer sterk aangemoedigd zodat iedereen terug naar het ‘normale leven’ kan.