Skip to main content

7 op de 10 knelpuntberoepen is een technisch beroep

VDAB stelt al 25 jaar de officiële lijst van knelpuntenberoepen in Vlaanderen op. Over de jaren heen is deze lijst structureel niet veranderd. De arbeidsmarkt schreeuwt nog steeds om technisch geschoold personeel. Op dit moment is 7 op 10 knelpuntberoepen in een technische richting. Dat tekort aan technische medewerkers wordt nog vergroot nu de vergijzing toeslaat. Hoog tijd voor actie!

Lindsey Marin, Stafmedewerker Arbeidsmarktinformatie bij VDAB, verduidelijkt: “De knelpuntberoepenlijst 2015 verschilt slechts op enkele punten van die van 2014. Zo verdwijnen een aantal bouwberoepen zoals metselaar en wegenwerker. Nieuw op de lijst zijn onder andere opticien en bepaalde specialisaties bij artsen (geriater, neuroloog, urgentiearts en kinderarts).

Andere beroepen maken dan weer sinds lange tijd deel uit van de lijst. En nu de vergrijzing toeslaat, wordt het aanhoudende tekort aan onder meer onderhoudsmechaniciens, technici, tekenaars, ingenieurs en verpleegkundigen bovendien wel erg acuut. In 1991 was 3,4% van de bevolking ouder dan 80, in 2014 was dat bijna 6% en vanaf 2045 zal meer dan 10% ouder zijn dan 80.”

Oorzaken

“In onze lijst van knelpuntberoepen geven we per beroep eveneens aan waarom dat beroep een knelpunt vormt. Daar zijn drie mogelijke oorzaken voor: een kwantitatief tekort, een kwalitatief tekort of specifieke arbeidsomstandigheden.

Bij een kwantitatief tekort zijn er te weinig beschikbare kandidaten op de arbeidsmarkt. Omdat te weinig studenten die richting kiezen bijvoorbeeld of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat. Dit eerste is het geval voor ingenieurs, onderhoudsmecaniciens, verpleegkundigen, bepaalde specialisaties bij artsen,… Het onderwijs en de overheid kunnen dit tekort helpen wegwerken door studenten te informeren en het volgen van deze studies aantrekkelijker te maken. Maar als de desbetreffende studie bijvoorbeeld 5 jaar duurt, duurt het ook 5 jaar vooraleer de eerste schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden. Een schoolse opleiding ontbreekt dan weer voor onder andere het beroep van houtskeletbouwer (nieuwe trend).

Bij een kwalitatief tekort beschikken de kandidaten niet over de gevraagde bekwaamheden. Zo is het voor bepaalde ICT-jobs ook belangrijk te beschikken over een goede talenkennis en/of sterke communicatieve vaardigheden.

Soms ligt het aan de specifieke arbeidsomstandigheden zoals de tijdsregeling (weekendwerk, avondwerk,…), ongezond of zwaar werk, laag loon en veel stress. Beroepen die hier onder vallen, zijn onder andere kapper, bakker, slager, schoonmaker en horecapersoneel.”

Ook in de praktijk

Wim Verlinden, Marketing & Business Development Director bij Impact, en Nancy Deelkens, HR Director bij Impact, ervaren de problematiek van de knelpuntberoepen in de praktijk. “Het is voor ons heel moeilijk om kandidaten te vinden voor de meeste van onze focusprofielen zoals goede lassers, onderhoudstechniekers, elektriciens, mecaniciens binnen de automobielsector, HVAC werkers (Heating, Ventilation and Air Conditioning), schrijnwerkers, tekenaars, ingenieurs,….

Uit onze analyses van de jobaanvragen per provincie versus het aantal werklozen in die provincie blijkt inderdaad dat er dikwijls meer vraag naar dan aanbod van technische profielen is en dat het schoentje dikwijls ook op kwalitatief vlak wringt. We merken ook dat sommige afgestudeerden te weinig arbeidsrijp zijn, dat ze de waarden en normen van het bedrijfsleven nog te weinig kennen”, weet Nancy Deelkens. “Het zou goed zijn mocht dit deel gaan uitmaken van de schoolopleiding. Jongeren die afstuderen met een leercontract hebben op dit vlak alvast een streepje voor.”

Keuze van studierichting

Wim Verlinden vult aan: “Het is hoog tijd om de keuze van een studierichting niet meer te baseren op de reputatie van die studierichting maar op de talenten van studenten! Want reputaties kloppen niet altijd of zijn niet altijd een garantie op een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Terwijl studenten die hun talenten ontdekken en ontplooien, later succesvollere en meer gemotiveerde medewerkers worden die sneller bijleren en flexibeler zijn in een steeds evoluerende werkomgeving.

Bedrijven moeten daarnaast ook nog meer competentiegericht werven in plaats van diplomagericht.”

Toekomst

“Knelpuntberoepen aanpakken is een absolute prioriteit. Zeker omdat we weten dat we - gezien de vergrijzing - tegen 2050 zelfs werkkrachten van buiten Europa zullen moeten aantrekken om de arbeidsmarkt verder in evenwicht te kunnen houden”, besluit Wim Verlinden. “Het is nu tijd voor actie!”