Skip to main content
Update Corona: IMPACT blijft beschikbaar voor jullie, klik hier voor meer informatie.

Preventieadviseur Niveau 2 in Machelen 1830 2020-03-26 IMPACT


Machelen

63 km

Jobomschrijving

Voor één van onze klanten, gelegen op Brucargo, zijn wij op zoek een preventie-adviseur niveau 2 of niveau 3 (met veel ervaring) dit voor onmiddellijke indienstname.

De Preventieadviseur heeft als opdracht de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem, en te adviseren inzake de van toepassing zijnde wettelijke vereisten rond welzijn en veiligheid op het werk.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • Advies en ondersteuning geven aan de werknemers over welzijn op het werk en milieu, onder meer met betrekking tot:
 • de organisatie van de arbeidsplaats,
 • de werkpost,
 • de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia,
 • de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting
 • de andere elementen van de arbeidsorganisatie,
 • de arbeidsinhoud,
 • de arbeidsvoorwaarden,
 • de arbeidsomstandigheden
 • de interpersoonlijke relaties op het werk die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk;
 • hygiëne op de arbeidsplaats
 • Voorstellen doen voor het onthaal, de begeleiding, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling en meewerken aan de maatregelen en de uitwerking van campagnemidddelen die in dat verband worden vastgesteld door het overlegorgaan;
 • Gevaren opsporen, meewerken aan risicoanalyses en op basis hiervan preventieve maatregelen opstellen ter verbetering van het welzijn van de werknemers;
 • Actief meewerken om de bedrijfscultuur inzake veiligheid blijvend te verbeteren en te optimaliseren.
 • Deelnemen aan diverse rondgangen;
 • Administratie: opstellen van maandverslagen, rondgangverslagen, ongevalsteekkaarten, veiligheidinstructiekaarten opmaken;
 • Meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen ingeval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • Meewerken aan de organisatie van de eerste hulp van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden;
 • Alle andere opdrachten verrichten die worden opgelegd door de wet en de codex.

Gewenst profiel

 • Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
 • Bij voorkeur niveau 2 of bereid om het getuigschrift Preventieadviseur niveau 2 te behalen indien enkel niveau 3
 • Indien niveau 3, dan met meer dan 3 jaar ervaring 
 • Proactief en oplossingsgericht
 • Communicatief sterk en overtuigend
 • Administratief sterk en gestructureerd
 • Oog voor detail
 • Zelfstandig kunnen werken 

Aanbod

Een boeiende uitdaging in een dynamische werkomgeving
Een nieuwe functie uitbouwen en ontwikkelen
Een aantrekkelijke verloning met extra-legale voordelen

Algemene informatie

Locatie 
Machelen
Contracttype 
Vast contract
Vakgebied 
Veiligheid & beveiliging
 • 1 of 0