Skip to main content
Update Corona: onze kantoren blijven open! Klik hier voor meer informatie.

Coronavirus - FAQ

Kantoren IMPACT

Zijn de kantoren van IMPACT open?

Jazeker! Sinds 2 juni zijn al onze IMPACT-kantoren opnieuw open, uiteraard volledig corona-proof! Het is voorlopig wél enkel mogelijk om onze kantoren op afspraak te bezoeken, zowel voor kandidaten, uitzendkrachten als klanten. Op die manier kunnen we voldoende afstand bewaren en het aantal personen in éénzelfde ruimte beperken. 

Welke maatregelen neemt IMPACT tegen het coronavirus?

De gezondheid van ons allen primeert boven alles. Daarom nemen we volgende maatregelen:

 • Je kan onze kantoren enkel op afspraak bezoeken.
 • In elk kantoor vind je beschermings- en ontsmettingsmateriaal zoals handgel.
 • We vragen je om indien mogelijk een mondmasker te dragen.
 • Er werd een plexischerm geïnstalleerd in elk kantoor om gesprekken veilig te laten verlopen.

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Ik ben tijdelijk werkloos, maar kreeg toch nog een contract?

Geen paniek! Dat je een contract kreeg, is volstrekt logisch. Onze overheid besliste namelijk dat uitzendkrachten vanaf 21 maart ook in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Werd je contract als uitzendkracht vroegtijdig stopgezet door het coronavirus? Dan valt de anciënniteitsvoorwaarde weg en heb je ook recht op een zelfde uitkering als een vaste werknemer.

Met andere woorden: het contract is louter om in aanmerking te komen voor die uitkering. Je moet het contract alleen ondertekenen, maar niet gaan werken.

Wat moet ik doen om mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering te krijgen?

Om als uitzendkracht recht te hebben op een uitkering, moet je een aanvraag indienen bij je uitbetalingsinstelling, zijnde de HVW of de vakbond waarbij je aangesloten bent. IMPACT vult dat vereenvoudigd formulier voor jou in en bezorgt het je zo snel mogelijk per post. Dat document moet je controleren, aanvullen en zelf ondertekenen! Vervolgens kan je dat formulier opsturen per post naar de HVW of naar je vakbond. Online uploaden is echter een eenvoudigere optie, waarbij je bovendien in je kot kan blijven.

Hoe moet ik mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen bij de HVW?

Ook als je niet bij een vakbond bent aangesloten, krijg je uitkeringen. De HVW is een Belgische openbare instelling voor Sociale Zekerheid die je daar graag gratis mee helpt. Er zijn twee opties: je vervolledigt en ondertekent het originele formulier dat je van IMPACT per post krijgt en stuurt het zelf via de post naar de HVW of je vakbond. Of je vult de gegevens van het formulier zelf online in. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Hoe vraag ik online mijn uitkering aan?

 1. Vul het nieuwe aanvraagformulier correct en volledig in
 2. De startdatum vind je op de brief die je van IMPACT kreeg
 3. Vergeet je gsm-nummer en e-mailadres niet in te typen
 4. De HVW zal je aanvraag creëren en je dossier vervolledigen
 5. Je aanvraag wordt naar de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) gestuurd

Hoe moet ik mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen bij de vakbond?

Afhankelijk van de vakbond waarbij je bent aangesloten, bezorg je hun het door jou aangevulde en ondertekende document (van IMPACT) per post of online. Je surft - afhankelijk van je vakbond - naar de volgende webpagina om je aanvraag in te dienen. Ook hier moet je het ingevulde en door jou ondertekende formulier uploaden.

Hoe vraag ik online mijn uitkering aan?

Na de loonverwerking worden de gegevens tussen ons Sociaal Secretariaat (Group S) en de Kruispuntbank (de databank van de Federale Overheidsdienst Economie) gelinkt en automatisch digitaal verstuurd naar de respectievelijke uitbetalingsinstellingen zoals het ACV, de HVW ...

Wanneer worden mijn uitkeringen uitbetaald?

Om je uitkering te kunnen berekenen, moet de volledige maand afgelopen zijn. De prestaties voor die maand worden eerst verwerkt zodat een sociaal secretariaat de aangiftes kan doen. Die aangiftes zijn een paar dagen later zichtbaar voor de vakbonden of de hulpkas. 

Door de grote hoeveelheid dossiers die momenteel en tijdens de komende maanden door de RVA en de uitbetalingsinstanties verwerkt moeten worden, durven we op dit moment geen exacte termijnen te communiceren voor de uitbetaling van je uitkering. De betrokken instanties lieten ons weten dat als je werknemer best rekening houdt met een minimumtermijn van 2 weken.

Dat betekent dat de werkloosheidsvergoeding van maart betaald zou worden midden april, die van april in het midden van de maand mei enzovoort. Pin jullie echter niet vast op deze termijnen: alle instanties kampen met massale aanvragen, maar doen al het mogelijke om elke aanvraag tijdig te verwerken en uit te betalen.

Kan ik mijn dossier bij de HVW of vakbonden online opvolgen?

Dat kan! Deze instanties hebben gratis online toepassingen waarmee je je persoonlijk dossier in alle veiligheid kan raadplegen. Zo beschik je altijd over de meest actuele informatie en moet je dus geen fysiek verplaatsingen maken. Bovendien is je dossier 24/7 te raadplegen via pc, tablet en smartphone. Je vindt er steeds een up-to-date overzicht van je betalingen en je aanvragen.   

Let op: de meeste online toepassingen werken met een kaartlezer (eID) of via Itsme. Itsme® is een gratis app die je toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen via je smartphone.

Premies

Krijg ik nog een complement bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering?

De RVA betaalt een complement van 5,63 euro per dag bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Krijg ik als tijdelijk werkloze in Vlaanderen een korting voor mijn energiefactuur?

Tijdelijk werklozen zullen van de Vlaamse Overheid automatisch per persoon 202,68 euro op hun rekening gestort krijgen om een maand hun water- en energiefactuur te betalen. Die vergoeding is gebaseerd op de gemiddelde water- en energiefactuur van een gemiddeld huishouden. De timing van de uitbetaling is nog onduidelijk, maar je moet in tussentijd uiteraard je facturen blijven betalen.

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid meegeteld voor de berekening van mijn eindejaarspremie?

In de CAO rond de eindejaarspremie voor de uitzendkrachten worden de dagen onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet mee opgenomen voor de berekening van de eindejaarspremie. De dagen onder economische werkloosheid worden wél meegenomen in de berekening, maar gelimiteerd tot 5 dagen per referentieperiode.

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie binnen het PC 200?

Noch de dagen onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht noch de dagen onder economische werkloosheid worden meegeteld voor de berekening van de eindejaarspremie binnen het PC 200. 

Ik ben of wil wel nog aan het werk

Wie moet de nodige preventieve maatregelen nemen? 

Voor jou als uitzendkracht is het bedrijf waarvoor je tijdelijk werkt verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid. Zij bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Als uitzendkracht mag je in geen enkel geval minder bescherming genieten dan de vaste werknemers.

Respecteer als uitzendkracht uiteraard ook zelf de nodige maatregelen: geef geen handen, was je handen regelmatig, houd 1,5 meter afstand, hoest en nies in een papieren zakdoek die je meteen weggooit in een afsluitbare vuilbak …

Heb je vragen, bemerkingen of een onveilig gevoel over hoe de veiligheidsmaatregelen bij jou op de werkvloer worden toegepast? Contacteer IMPACT, zodat we samen de situatie kunnen bekijken.

Ik moet mij verplaatsen om te gaan werken. Heb ik dan een document nodig?

In België is er momenteel nog geen attestatiesysteem. Niemand is dus verplicht om zijn of haar verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Houd er wel rekening mee dat niet alle verplaatsingen zijn toegelaten in België.

Voor het oversteken van de grens uit beroepsnoodzaak bestaat er wel een formulier, dat opgesteld werd door de Belgische overheid, en de werkgever de mogelijkheid geeft om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen. Het dient als bewijs om aan te tonen dat het nodig is om de grens over te steken in het kader van de coronasituatie. 

Heb je extra vragen of wil je dat document opvragen? Doe het via coronacrisis@impact.be.

Ik ben een Franse uitzendkracht die in België moet werken. Wat moet ik doen?

Vanaf vrijdag 30 oktober is op het Franse grondgebied een lockdown van kracht die tot minstens 1 december geldt. Als je in Frankrijk woont en de grens met België moet oversteken, dan moet je in het bezit zijn van het document dat door de Belgische overheid werd opgesteld.

Daarnaast moet je werkgever ook een attest afleveren, dat opgemaakt werd door de Franse staat en door jou ingevuld moet worden om te verklaren dat je akkoord gaat met het maken van de verplaatsing.

Heb je extra vragen of wil je dat document opvragen? Doe het via coronacrisis@impact.be.

Kan ik tijdelijk een andere job uitoefenen als ik op tijdelijke werkloosheid sta?

Als je tijdelijk een andere job wil uitoefenen, moet je IMPACT dat zeker laten weten. Je kan namelijk niet tegelijkertijd onder contract staan om werkloosheid wegens overmacht aan te vragen én elders aan de slag gaan. Je mag tijdelijk ergens anders werken, maar dan krijg je geen uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Doe je je toch terwijl je nog onder contract staat, dan zal de RVA de uitkering voor die dagen terugvorderen.

Wordt solliciteren ook als een essentiële verplaatsing beschouwd?

Solliciteren wordt gelijkgesteld aan werken. Sollicitaties kunnen met andere woorden plaatsvinden mits strikte naleving van de social distancing-maatregelen. Het blijft wel aangeraden om sollicitatiegesprekken zo veel mogelijk vanop afstand - online dus - te organiseren. 

Ziekte en quarantaine

Welke richtlijnen kan ik volgen om het coronavirus te vermijden?

Of je nu wel of niet aan het werk bent, je gezondheid primeert. Daarom kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om volgende tips te blijven respecteren:

 • Was dagelijks regelmatig je handen met zeep en water of handontsmettingsmiddel
 • Gebruik een papieren zakdoekje en gooi het meteen weg in een afsluitbare vuilbak
 • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in je elleboogholte
 • Vermijd handen geven, kussen of knuffelen en probeer ook zelf je gezicht niet te vaak aan te raken
 • Blijf zo veel mogelijk thuis, zeker wanneer je je ziek voelt. Vermijd zeker contact met kwetsbare patiënten
 • Moet of ga je toch naar buiten? Hou minstens 1,5 meter afstand

Merk je bij jezelf griepachtige verschijnselen op zoals koorts, hoest, kortademigheid of keelpijn? Neem dan telefonisch contact op met je arts om besmetting in de wachtkamer te vermijden.

Ik ben besmet het coronavirus. Wat nu?

Uiteraard mag je dan niet werken. De onmogelijkheid om te werken is in dit geval te wijten aan arbeidsongeschiktheid. Daarom zijn de gewone regels in het kader van ziekte van toepassing: bezorg ons dus het ziektebriefje van je arts. Informeer ons tijdig, want het blijft natuurlijk ook onze plicht om het te melden aan de klant zodat ook zij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Ik moet in quarantaine blijven omdat één van mijn huisgenoten besmet is. Onder welke regeling val ik?

Ook in deze situatie val je onder tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Stuur het briefje van je arts naar coronacrisis@impact.be met de vermelding van het IMPACT-kantoor (locatie) waarvoor je werkt. Zo kunnen we de nodige actie ondernemen. Je zal ook hier de vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid moeten volgen, zoals we hierboven al uitlegden.

Ik wil thuisblijven om op mijn kinderen te letten. Wat nu?

Omdat er voor alle kinderen opvang voorzien moet zijn in de scholen, heeft de RVA beslist dat dit geen geldige reden is voor tijdelijke werkloosheid. Er kan enkel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden indien:

 • duidelijk wordt aangetoond dat er geen opvang was: de school is bijvoorbeeld niet in staat om opvang te regelen of sluit uitzonderlijk
 • de ouder geen enkel alternatief heeft: geen telewerk mogelijk, de partner kan niet inspringen, enkel de grootouders of andere personen van gevorderde leeftijd zouden kunnen inspringen ... 

Studenten

Ik moet als student niet naar school nu. Mag ik werken als jobstudent?

Gebaseerd op de verschillende wetgeving, geven we momenteel dit advies: 

 • Ben je ouder dan 18 jaar (hogeschool & unief): je kan de volledige week werken 
 • Ben je jonger dan 18 jaar (middelbaar onderwijs): je mag enkel werken op woensdagnamiddag of tijdens het weekend
 • Ben je een buitenlandse student: je mag ook nu niet meer dan 20u per week werken (als jobstudent)

Update: je gewerkte uren in het tweede kwartaal tellen niet mee

Als je net als vele andere jobstudenten extra uren draait - bijvoorbeeld in de supermarkt of in een voedingsbedrijf - om de coronacrisis het hoofd te bieden, dan krijg je nu een steuntje in de rug. De regering besliste dat je uren van het tweede kwartaal (1/4 - 30/6) niet meetellen voor je 475 uur, terwijl je toch recht blijft hebben op verminderde sociale bijdragen. Deze maatregel geldt voor álle jobstudenten en is niet beperkt tot een bepaalde sector. De maatregel is momenteel nog niet zichtbaar in de toepassing Student@work maar de onlineteller zal snel aangepast worden.

Heb je nog andere vragen?

Je kan steeds terecht bij IMPACT:

Op de hoogte blijven van de laatste maatregelen?

 

Werken bij
IMPACT?

Onze interne jobs

Niet de job gevonden die je zoekt?

Solliciteer spontaan