Uitzendwerk met waarde: de kern van ons merk

Het succes van onze organisatie wordt mede bepaald door de waarden die gedeeld worden door alle onderdelen van ons bedrijf. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling dienen ze als maatstaf voor ons denken en handelen. Ze vormen de leidraad over hoe onze medewerkers zich in hun werk gedragen en omgaan met onze klanten en kandidaten voor waardevol uitzendwerk.

Kwaliteit

Je kunt pas kwaliteit leveren in uitzendwerk als je exact begrijpt wat de vraag is. Daarom begint alles bij ons met aandachtig luisteren, zodat we heel precies kunnen inspelen op de noden van onze klanten. Door deze rechtstreekse, persoonlijke aanpak, kunnen wij een oplossing op maat garanderen. En maatwerk resulteert altijd in meer kwaliteit en in meer voldoening.

Specialist

Wij zijn gespecialiseerd in specialisten. Wij weten de juiste mensen te plaatsen op de juiste plek. Dat kan omdat wij oog hebben voor detail en blijven vernieuwen, steeds op zoek naar ingenieuze oplossingen. Toch letten we er op dat we, als specialist in uitzendwerk, zeer toegankelijk blijven, dat we niet verzanden in jargon maar een taal gebruiken die iedereen verstaat.

Succes

We gaan recht op ons doel af. We gaan geen uitdaging uit de weg. We willen, als team, meer dan alleen maar voldoening. We willen succes, concrete resultaten waarop we met recht en reden fier kunnen zijn. Maar succes is ook mensen zichzelf laten overstijgen. Ook daar mogen we trots op zijn.

Partner

Samen met onze klanten en kandidaten bepalen we wat de aangewezen weg is om de optimale oplossing te bereiken. Als een gids willen we iedereen zo precies mogelijk oriënteren en – waar nodig – begeleiden. We zijn daarbij zeer gemotiveerd om met zowel klanten als kandidaten een (lange termijn) relatie op te bouwen. Want pas als mensen continu met mekaar samenwerken op een gestructureerde manier zullen ze echte successen behalen in uitzendwerk.

Passie

Elke dag opnieuw werken we met volle zin en overtuiging aan uitzendwerk. Relaties onderhouden we nauw en met plezier. Tegenslagen overwinnen we. Daarbij weten we dat we op alle leden van ons team kunnen vertrouwen.  Voor de volle honderd procent. Passie betekent niet dat we de inkomsten uit het oog verliezen. Integendeel, we delen ook de drive om onze cijfermatige doelstellingen als uitzendbureau te halen.

No-nonsense

We zijn altijd duidelijk. We maken de zaken niet moeilijker dan nodig. We zijn misschien niet het grootste uitzendbureau, maar we zijn écht goed in wat we doen. We werken zeer gefocust en weren alle balast. We zeggen wat we doen, en vooral, we doen wat we zeggen.

Menselijk

We geloven in relaties op gelijke voet. Alleen directe communicatie leidt tot resultaat en, op termijn, tot vertrouwen. Kandidaten en klanten hebben elkaar nodig in uitzendwerk. En wij realiseren, op een gecoördineerde en gestructureerde manier, de best mogelijke “match”.

Echt

We zullen pas een overtuigende (eerste) indruk nalaten, als we ons echt goed voelen, als we onszelf kunnen zijn. Daarom tonen we respect voor de eigenheid van iedereen en gaan we eerlijk om met de verschillen tussen mensen. We stralen daarbij vertrouwen uit, maar wel op onze unieke spontane manier.

Meer weten?

Contacteer ons vandaag nog en ontdek wat IMPACT voor u kan betekenen op vlak van uitzendwerk.