Duaal leren als oplossing voor de kloof onderwijs-arbeidsmarkt

Dat de kloof onderwijs-arbeidsmarkt bestaat, is geen nieuw gegeven. En dat ze – ondanks allerhande inspanningen – groot blijft ook niet. Maar misschien kunnen we de kloof binnenkort geleidelijk aan dichten. Een nieuw onderwijsmodel zou de oplossing kunnen vormen voor dit   jarenlange probleem. Wij staken ons licht op bij Lindsey Marin, Stafmedewerker Arbeidsmarktinformatie bij VDAB en Wim Verlinden, Marketing & Business Development Director bij Impact.

Huidige inspanningen

“Er zijn al veel zinvolle inspanningen gedaan om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten, maar tot nu toe nog nooit met een dergelijke impact dat ze de kloof doen verdwijnen”, zegt Lindsey Marin. “Die inspanningen komen vanuit VDAB en vanuit de overheid.

Zo geven wij via onze Schoolverlatersstudie informatie aan studerenden (studiekeuzebegeleiding) en onderwijsinstellingen (bijsturen opleidingsaanbod), aan organisaties die werkzoekenden begeleiden en CLB’s, en aan afgestudeerden die een nieuwe richting willen uitgaan. Om schoolopleidingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de werkvloer, stellen we bovendien de moderne technische infrastructuur van onze opleidingscentra buiten de opleidingsuren ter beschikking van BSO- en TSO-scholen. En de opleidingen die we zelf organiseren, proberen we zoveel mogelijk op de werkvloer te laten plaatsvinden.

Bij sluitingen van grote ondernemingen geeft onze tewerkstellingscel dan weer ondersteuning aan de ontslagen medewerkers: we bieden hen een opleiding aan en bekijken welke vrijstellingen ze dankzij hun ervaring kunnen krijgen bij het volgen van bepaalde opleidingen.

In 2012 lanceerde de Vlaamse Regering het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering and Mathematics) om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren. De resultaten hiervan zien we uiteraard nog niet in onze schoolverlatersstudie, dat zal pas vanaf 2018 zijn.”

De oplossing: een duaal onderwijsmodel

“Maar dé oplossing voor het definitief wegwerken van de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt ligt volgens ons in een duaal onderwijsmodel waarbij studenten leren en werken combineren!” zegt Lindsey Marin. “In dat model is het onderwijs verplicht om bij te benen met de arbeidsmarkt, worden de kosten van machines gedragen door de bedrijven in plaats van de scholen en leren studenten ook belangrijke sleutelcompetenties bij zoals gedrag op de werkvloer.”

“Wij zijn ook grote voorstander van het duaal onderwijsmodel”, zegt Wim Verlinden. “Hoe eerder studenten binnen hun opleiding schoolstages volgen en hoe langer deze stages duren, hoe beter. Voor technische profielen betekent het dat ze beter mee zijn met de technologische evoluties en onmiddellijk inzetbaar, wat ongetwijfeld hun slaagkansen op de arbeidsmarkt verhoogt. De enige mogelijke valkuil die ik zie, is dat technisch geschoolde mensen niet zo graag op de schoolbanken zitten. Het is dus belangrijk dat dat deel van de opleiding op een voldoende boeiende manier wordt gebracht.”

Pilootprojecten

“In Duitsland, Oostenrijk en Nederland is het duaal onderwijsmodel al goed ingeburgerd. En België volgt: er lopen momenteel een aantal pilootprojecten en de start van de eerste duale opleidingen is voorzien in september 2016! Daarbij zouden 60% van de studiepunten behaald worden op de werkvloer“, weet Lindsey Marin.

Succesverhalen in het buitenland

“Vlaanderen doet het wat betreft de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog niet zo slecht in vergelijking met andere Europese landen: we staan 7de in de Europese top van de tewerkstellingsgraad van jongeren van 15 tot 24 jaar. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Nederland, waar het duaal leren al eerder werd doorgevoerd, maken de top 3 uit”, aldus Lindsey Marin. “Laten we er dus voor gaan!”

Vragen over dit persbericht?

Indien u vragen heeft over dit persbericht kunt u deze richten aan:

IMPACT Media Relations
E: media.relations@impact.be
T: +32 11 21 30 40
F: +32 11 21 30 50