Uitzendarbeid: vragen & antwoorden

Heb je vragen rond uitzendarbeid?

In de wirwar van regels en wetgeving rond uitzendarbeid is het niet altijd even makkelijk om je weg te vinden. Op deze pagina proberen we een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen over uitzendarbeid – hoeveel verdien ik als uitzendkracht, heb ik recht op vakantiegeld, bouw ik via uitzendarbeid ook pensioen op... ? Je komt dit en zoveel meer op onze website te weten.

Om je een beetje op weg te helpen zijn de vragen rond uitzendarbeid ingedeeld in 3 categorieën:

- loon
- sociale voordelen
- voordelen rond werken in de bouwsector

Om snel te vinden wat je zoekt kan je ook de zoekfunctie gebruiken.

Contacteer ons

We baseren deze pagina’s op vragen die we dagelijks krijgen en proberen zo compleet mogelijk te zijn. Heb je toch nog een vraag over uitzendarbeid die onbeantwoord is gebleven? Neem dan gerust even contact met ons op of spring eens binnen in één van onze kantoren.

Impact tips voor een perfect CV

Een goed CV opstellen is niet evident maar wel een must om te scoren bij een potentiële werkgever.    Onderstaand enkele basistips voor het opstellen van je CV: TIP 1 – CONTACTGEGEVENS NIET VERGETEN Start je CV altijd met je contactgegevens. Dat lijkt misschien evident, maar toch vergeten sommige mensen hun e-mailadres of telefoonnummer op hun CV te vermelden. Zorg er daarom voor dat een potentiële werkgever je zeker goed kan bereiken. Ook je geboortedatum en woonplaats mogen niet ontbreken op je CV.   TIP 2 – MEEST RECENTE JOB EERST Vermeld in de opsomming van je werkervaringen altijd eerst je meest recente job. Zo kan een werkgever meteen zien wat je in de afgelopen jaren hebt gedaan. Daarna kan je in omgekeerd chronologische volgorde je andere functies beschrijven.   TIP 3 – NADRUK OP COMPETENTIES Onderzoek wijst uit dat competenties steeds belangrijker worden voor de werkgever. Geef daarom in een vijftal punten je sterke kanten weer. Kan je bijvoorbeeld heel zelfstandig werken of ben je organisatorisch sterk? Vergeet die voordelen dan zeker niet te vermelden in je CV.   TIP 4 – DUIDELIJK LEESBAAR Opsommingen en genoeg witregels kunnen helpen om je CV duidelijk leesbaar te maken. Kan een potentiële werkgever je CV niet goed lezen, dan zal hij al snel zijn belangstelling verliezen. Kies dus best voor een overzichtelijke lay-out.   TIP 5 – GEEN SPELFOUTEN Laat je CV altijd extra nalezen voor je het naar een potentiële werkgever verstuurt. Niets geeft minder vertrouwen dan iemand die niet zonder spelfouten kan schrijven. Vertrouw dus niet zomaar op de spellingcorrectie van je computer. Alleen een goed geschreven CV straalt uit dat je gevoel voor verantwoordelijkheid hebt.   TIP 6 – REFERENTIES Heb je goede referenties gekregen van een voormalige werkgever? Vermeld die dan gerust op je CV! Een positief verhaal van een ander bedrijf over jouw capaciteiten geeft een potentiële werkgever extra veel vertrouwen.   EXTRA TIP – NO GO E-MAIL! Verstuur je CV zeker niet via een oud of kinderachtig e-mailadres. wollebolleke@hotmail.com of sexygirl@yahoo.be zijn absolute afknappers voor een potentiële werkgever. Denk er dus aan om je communicatie met een werkgever altijd professioneel te houden.

Lees verder

Hoe wordt mijn loon berekend?

Je salaris wordt berekend aan de hand van de prestatiefiche die ingevuld en ondertekend is door het bedrijf waar je werkt. De fiche vermeldt jouw aantal gepresteerde uren. Eventuele afwezigheden - bijvoorbeeld ziekte, feestdag... – worden genoteerd. Als uitzendkracht via IMPACT ontvang je je loon wekelijks via overschrijving. Zorg er dus voor dat we voor opstart je rekeningnummer ontvangen. Opgelet, we kunnen je loon enkel uitbetalen als we in het bezit zijn van je ingevulde prestatiefiche. Bezorg ons dus je fiche uiterlijk op maandag na de gewerkte week. Dan kunnen we je loon op de eerstvolgende vrijdag uitbetalen. 

Lees verder

Heb ik recht op vakantiegeld?

Al je prestaties als uitzendkracht tellen mee voor de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld voor het volgende jaar.Voor bedienden wordt het vakantiegeld berekend volgens het aantal maanden of delen van maanden dat ze tijdens het voorbije kalenderjaar hebben gepresteerd. Het enkel en dubbel vakantiegeld ontvangen zij elke week bij hun basissalaris.Voor arbeiders wordt het vakantiegeld berekend aan de hand van het aantal werkdagen dat ze het voorbije kalenderjaar hebben gepresteerd. Ze krijgen hun vakantiegeld uitbetaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Die betaling gebeurt in mei of juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin ze gewerkt hebben. Het vakantiegeld bedraagt 15,38 procent van het totale jaarloon.

Lees verder

Hoeveel verdien ik als uitzendkracht?

Als uitzendkracht bij IMPACT heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer die onder dezelfde omstandigheden in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf in dienst is. Je bent onderworpen aan dezelfde sociale bijdrage en geniet dus ook dezelfde sociale voordelen. Om je nettoloon te berekenen, ga je uit van het brutoloon dat op je contract is vermeld. Dit stel je gelijk aan 100. Je nettoloon wordt dan als volgt berekend: Bedrijfsvoorheffing: Het wettelijk minimum is 11,11%. We raden je echter aan, om eventuele bijbetalingen op het vlak van belastingen te vermijden, een percentage te kiezen i.f.v. je loon en gezinssituatie en dus eventueel een hoger percentage af te laten houden.

Lees verder

Einde van mijn opdracht?

Als je opdracht afgelopen is en je gaat niet onmiddellijk opnieuw aan de slag, vraag dan aan IMPACT je C4-document. Dit document heb je nodig om je in te schrijven (of opnieuw in te schrijven) bij de werkloosheidsdienst.Indien je evenwel minder dan 4 opeenvolgende weken hebt gewerkt en je voordien al recht had op werkloosheidsuitkeringen, dan is een nieuwe inschrijving als werkzoekende niet nodig. Je kunt gewoon met je werkloosheidskaart opnieuw naar de stempelcontrole gaan. 

Lees verder

Hoe zit het met mijn recht op kinderbijslag?

Ontvang je al kindergeld, dan zal het kinderbijslagfonds je die uitkering blijven uitbetalen. Je hoeft dan ook geen nieuwe aanvraag in te dienen. Deze kas zal je geregeld een document opsturen om inlichtingen over je tewerkstelling op te vragen. Ontvang je nog géén kinderbijslag, dan zal IMPACT je aanvraag voor kinderbijslag indienen bij haar kinderbijslagfonds. 

Lees verder

Pagina's