Veiligheid & Beveiliging

Preventie adviseur Niveau 2

Turnhout

Voor onze klant te Turnhout zijn we op zoek naar een Preventie adviseur Niveau 2 Verlenen van advies aan de werkgever, projectleiders en de werknemers Opvolgen VCA dossier Opstellen van wettelijke documenten (maandverslagen, jaarverslagen, actieplannen, notulen, comité), ongevallenstatistieken, procedures en werkingsnota's Behandelen van veiligheidsconsignes van de klanten Onderzoek van ongevallen en incidenten Uitvoeren van toolboxmeetings tijdens technische vergaderingen Opvolging van de periodieke controleverslagen van de gebouwen Deelname aan comitévergaderingen, werkplaatsbezoeken, evacuatieoefeningen, VCA-audit en contractormeetings

855418

Preventieadviseur

Mechelen

Functiebeschrijving • Je bent verantwoordelijk voor het verder bepalen, implementeren en borgen van het volledige veiligheidsbeleid • Je bepaalt mee de strategie en de beleidslijnen op het vlak van milieu, welzijn en gezondheid. • Je helpt mee aan de verdere uitbouw van het process-kwaliteitssystemen in de onderneming. • Je coacht de leidinggevenden en de medewerkers op het vlak van welzijn, veiligheid en gezondheid. • Je organiseert o.a. toolboxmeetings, waarbij je de directe medewerkers bewust maakt van het belang van een gedegen preventiebeleid. • Je bent als preventieadviseur regelmatig aanwezig in de magazijnen, centrales en op de werven om de veiligheid te bewaken. • Je ziet erop toe dat de wetgeving omtrent preventieve, veiligheid en welzijn op het werk op een correcte manier wordt opgevolgd. • Je staat in voor de ongevallenanalyse, risicoanalyses en het uitwerken van preventiemaatregelen en het opvolgen van het preventieplan. • Je coördineert de samenwerking met externe partners en staat in voor de aanvragen en het opvolgen van verschillende attesten en vergunningen. • Je zorgt voor de aangifte van ongevallen en opvolging van de medische onderzoeken. • Je bent de contactpersoon van het CPBW en zorgt voor de correcte uitvoering en opvolging van de genomen beslissingen. • Je bent verantwoordelijk voor het aanbieden van de veiligheidstrainingen. Je staat in voor vorming en informatiesessies en begeleidt de evacuatieoefeningen. • Je assisteert bij de implementatie van kwaliteit en verbetering op de werkvloer. Je voert werkpostanalyses uit, optimaliseert de werkmethodes en maakt werkinstructies op conform de ISO-Lean principes. • Je biedt ondersteuning aan de studiedienst op het vlak van risicoanalyses en de kostenraming van de preventiemaatregelen bij de samenstelling van aanbesteding dossiers. In deze functie rapporteer je aan de Chief Executive Officer.

855418