Research & Development

Laborant nacht

Brussel

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van een set toegewezen tests en analyses conform de strikte procedures; - Registreren, administreren en rapporteren van de testuitslagen; - Verrichten van standaardmatige kwaliteitscontroles (PCR, laf,…); - Verrichten van werkplekbeheer; - Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden.

855416

Quality Control Technologist

Arendonk

Voor onze klant te Arendonk zijn we op zoek naar een Quality Control Technologist Je maakt deel uit van het technology team waarbij je verantwoordelijk wordt voor de inspectie activiteiten op de werven en bij de subcontractors. Je rapporteert aan de Quality Control Engineer. Je voert de nodige inspecties uit voor onze projecten en volgt deze op zoals vooropgesteld in het inspectie en testplan Je beheert de inspectie notificaties Je begeleidt de externe inspecteurs van de klanten en controle instanties bij de inspectierondgang Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van al de nodige administratie en documentatie met betrekking tot de inspecties en afgeleverde kwaliteitsnormen Je rapporteert non-conformiteiten en doet suggesties voor verbeteracties

855416

R&D Engineer

Gent

Als R&D Engineer ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afwerken van toegewezen projecten onder minimale supervisie. Hierbij wordt je geacht de noodzakelijke materialen, procedures en processen te selecteren voor het welslagen van de projecten gerelateerd tot onderzoek, productontwikkeling en dagelijkse probleemstellingen. Je draagt op die manier bij tot het uitwerken van oplossingen voor technische problemen, ontwikkelingen, product- en procesverbetering en de technologische groei en knowhow van het bedrijf. Je staat in voor het correct registreren en documenteren van verworven resultaten en informatie in labrapporten en projectdossiers welke op regelmatige basis besproken en gerapporteerd worden aan de R&D Manager. Hierbij is een brede en diepgaande kennis vereist van de toegepaste chemie, processen, technieken en testmethodes, of de eigenschap die snel te kunnen aanleren. Met oog op het welslagen van projecten wordt je verwacht zowel contacten te verzorgen met grondstofleveranciers enerzijds, als technische ondersteuning te bieden bij de klanten anderzijds. Tevens wordt je betrokken in de opschaling van productontwikkeling tot productie niveau. Door deelname aan conferenties, beurzen en seminaries blijf je op de hoogte van technische stand van zaken. Hierbij draag je zelf ook bij door het verzorgen van presentaties. Deze functie voorziet in continue ontwikkeling, waarbij een hoge graad van initiatief en leergierigheid op vlak van productontwikkeling centraal staat. Hierbij is een kritische geest en begrip van “oorzaak en gevolg” met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling essentieel. - In staat om zelfstandig R&D werk in te plannen: poederlakken te formuleren en te ontwikkelen en grondstoffen te evalueren met beperkte supervisie. - Het formuleren en testen van poederlakken conform de klantenspecificaties of markteisen. - In staat om testprocedures uit te werken en te hanteren Verantwoordelijk voor het tijdig afwerken van specifiek toegewezen deelprojecten die kaderen binnen een groter project - Het correct documenteren en registreren van labwerk met een duidelijke vertaling naar technische rapporten en presentaties indien nodig. - Aanspreekpunt voor de REACH wetgeving en regulering binnen het bedrijf. - Vlotte samenwerking en communicatie met interne diensten (R&D, productie, verkoop, aankoop, kwaliteitscontrole,…) voor het welslagen van toegewezen projecten en dagelijkse probleemstelling. - Wordt geacht supervisie te kunnen geven aan andere operatoren. - Het opvolgen en respecteren van de veiligheid en de procedures die door het bedrijf, regionale en federale wetten zijn vastgelegd.

855416

Analist R&D

Brussel

Als Analist R&D draag je zorg voor het op punt stellen van processen en analytische methodes door het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe of verbeterde biochemische technieken of naar verbetering van de purificatiestappen van eiwitten op kleine schaal in een R&D labo-omgeving. Je draagt er toe bij dat de kwaliteit van de farmaceutische producten van onze klant voldoet aan de Europese en Amerikaanse GMP richtlijnen. Voornaamste taken en verantwoordelijkheden 1. Op punt stellen van productieprocessen in een R&D labo-omgeving: - Je voert productieprocessen uit op kleine schaal; - Je bestudeert en evalueert bestaande productieprocessen op basis van verschillende gedefinieerde criteria; - Je achterhaalt de impact van afwijkingen op de conformiteit van producten; - Je neemt deel aan projecten ter verbetering of vernieuwing van de huidige productieprocessen; - Je biedt ondersteuning bij het upscalen naar productieniveau. 2. Deelnemen aan R&D projecten: - Je neemt deel aan R&D projecten door het uitvoeren van divers analyses (ELISA, elektroforese…); - Je neemt deel aan projecten ter bewaking van de plasmakwaliteit; - Je staat in voor het beheren van de plasmadatabank. 3. Uitvoeren van departement specifieke taken: - Je valideert testen, vult validatierapporten aan en stelt SOP’s op; - Je kalibreert onderzoeksmateriaal in het laboratorium; - Je staat in voor het uitvoeren van literatuurstudies; - Je neemt deel aan seminaries; - Je draagt zorg voor een kwalitatieve administratieve opvolging volgens de GDP normen

855416

Process operator Pharma

Brussel

Voor onze klant, een pharmaceutisch bedrijf zoeken we Process operatoren voor het uitvoeren van productieprocessen conform de procedures, de planning en de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve vereisten, met als doelstelling specifieke proteïnen uit plasma te verkrijgen, Taken: Verrichten van voorbereidende werkzaamheden m,b.t. de uit te voeren extractiehandelingen.Deze werkzaamheden houden o.a. in: - controleren op automatische reiniging (CIP) van de materialen voor de opstart; - tot stand brengen van de aansluitingen en verbindingen van leidingen, buizen en pompen; - de filters voorzien van hun accessoires; deze onderwerpen aan integriteittests; - monteren van filters en centrifuges; - controleren van de verbindingen; Opstarten van de installaties alsook controleren van de parameters. Uitvoeren van de opeenvolgende productiehandelingen, om eindproducten te verkrijgen met inachtneming van de geldende normen en procedures (criteria van kwaliteit, kwantiteit en hygiëne). Dit houdt o.a. in: - uitvoeren van sanitisaties en filtraties/centrifigaties (o.a. controle pH); - in suspensie brengen van verschillende plasmafracties; - demonteren van de verschillende filters of centrifuges; - opvangen van de pasta; deze inpakken, verpakken en controleren. - informeren van de ploegleider in geval van een afwijking of verandering; Het afsluiten van de handelingen, zodat de apparatuur in goede hygiënische en functionele staat blijft. Dit houdt ondermeer in: - uitvoeren van geautomatiseerde reinigingsactiviteiten; - grondig ontsmetten van de materialen; - uitvoeren van de achtereenvolgende handelingen voor het ontdooien van plasma en scheiding van de cryo’s. Verrichten van een aantal taken ter algemene ondersteuning van het productieproces, zoals het: - helpen van de collega's (operatoren, techniekers.) (bvb: verwijderen van de bevroren plasmazakken uit hun verpakkingsplastic); -schoon en functioneel houden van de werkplekken. Uitvoeren van een aantal documentatietaken, zoals het: - invullen van het productieverslag conform de goede praktijken (GMP); - (mede) opleiden van nieuwe collega's; - Bijdragen tot het opstellen van werkprocedures

855416

Laborant

Brussel

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van een set toegewezen tests en eenvoudig analyses conform de strikte procedures; - Registreren, administreren en rapporteren van de testuitslagen; - Verrichten van standaardmatige kwaliteitscontroles (PCR, laf,…); - Verrichten van werkplekbeheer; - Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden.

855416

Kwaliteitscontroleur

Westerlo

Voor onze klant zijn we op zoek naar een kwaliteitscontroleur in de automotivesector. Dag of week contracten, afhankelijk van het werk dat er is. Werken op verschillende afdelingen Werken op verschillende vestigingen (Westerlo, Tessenderlo,...)

845416

Kwaliteitsverantwoordelijke

Laakdal

Voor onze klant in de omgeving van Geel, betonsector, zijn we dringend op zoek naar een kwaliteitsverantwoordelijke. Beheren van de volledige kwaliteitscontrole van onze maatwerkafdeling. Op basis van de goedgekeurde plannen controleer je de bekisting en de wapening alvorens het beton wordt gestort. Daarnaast doe jij ook de dagelijkse controles op de betonstalen en geef jij de finale producten vrij voor uitlevering. Je bent voor gans het bedrijf de BENOR beheerder en volgt hiervoor de controlebezoeken van de keuringsbestellingen op. Elke week ben je ook één dag aanwezig in de andere site (Oost-Vlaanderen) of op mogelijke nieuwe bijkomende sites in de toekomst, om daar de algemene kwaliteit mee op te volgen. Indien nodig organiseer je de kwaliteitsproeven bij externe labo's Je bent betrokken bij nieuwe projecten voor het opstarten van kwaliteitssysteem

855416

Kwaliteitsmedewerker

Laakdal

Voor onze klant te Laakdal zijn we op zoek naar een kwaliteitsmedewerker -Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van onze maatwerkproducten -Je staat in voor het uitvoeren van de vooropgesteld beproevingen en controles -Je registreert de resultaten in de bijhorende kwaliteitsdocumenten -Samen met de kwaliteitsverantwoordelijke analyseer je de data -Indien nodig bepaal je mee corrigerende acties en controleer je de uitvoering hiervan -Op stille momenten geef je mee ondersteuning aan de productie -Je motiveert mensen om kwaliteitsvol te werken

855416

Kwaliteitscontroleur / Handlanger

Genk

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kwaliteitscontroleurs. U zal instaan voor de lakcontrole en de controle van de assemblage.

855416

Pagina's