Research & Development

R&D Chemist

Vilvoorde

- Ontwikkelen van nieuwe verven of verfsystemen voor glas. Aanpassen van bestaande systemen - Testen van nieuwe en/of alternatieve grondstoffen. - Na een opleidingsperiode, onder leiding van de R&D manager, zelfstandig formulaties opzetten en aanpassen in functie van voorheen behaalde resultaten. Hier kan gebruik gemaakt worden van statistische proefopzet methodes. - Verfformulaties op laboschaal aanmaken (afwegen van grondstoffen, maalproces, controles van de verschillende stappen, eindcontrole en keuring). - Applicaties op aangepaste substraten (glas) met behulp van filmografie of andere applicatietechnieken. - Uitvoeren van de gevraagde testen en analyses. Het gaat hier over controles van de mechanische eigenschappen maar ook van specifieke testen op glas. - Rapportage van de resultaten & administratief werk verbonden aan deze activiteiten.

855416

Analist R&D

Brussel

Als Analist R&D draag je zorg voor het op punt stellen van processen en analytische methodes door het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe of verbeterde biochemische technieken of naar verbetering van de purificatiestappen van eiwitten op kleine schaal in een R&D labo-omgeving. Je draagt er toe bij dat de kwaliteit van de farmaceutische producten van onze klant voldoet aan de Europese en Amerikaanse GMP richtlijnen. Voornaamste taken en verantwoordelijkheden 1. Op punt stellen van productieprocessen in een R&D labo-omgeving: - Je voert productieprocessen uit op kleine schaal; - Je bestudeert en evalueert bestaande productieprocessen op basis van verschillende gedefinieerde criteria; - Je achterhaalt de impact van afwijkingen op de conformiteit van producten; - Je neemt deel aan projecten ter verbetering of vernieuwing van de huidige productieprocessen; - Je biedt ondersteuning bij het upscalen naar productieniveau. 2. Deelnemen aan R&D projecten: - Je neemt deel aan R&D projecten door het uitvoeren van divers analyses (ELISA, elektroforese…); - Je neemt deel aan projecten ter bewaking van de plasmakwaliteit; - Je staat in voor het beheren van de plasmadatabank. 3. Uitvoeren van departement specifieke taken: - Je valideert testen, vult validatierapporten aan en stelt SOP’s op; - Je kalibreert onderzoeksmateriaal in het laboratorium; - Je staat in voor het uitvoeren van literatuurstudies; - Je neemt deel aan seminaries; - Je draagt zorg voor een kwalitatieve administratieve opvolging volgens de GDP normen

855416

Process operator Pharma

Brussel

Voor onze klant, een pharmaceutisch bedrijf zoeken we Process operatoren voor het uitvoeren van productieprocessen conform de procedures, de planning en de bijbehorende kwalitatieve en kwantitatieve vereisten, met als doelstelling specifieke proteïnen uit plasma te verkrijgen, Taken: Verrichten van voorbereidende werkzaamheden m,b.t. de uit te voeren extractiehandelingen.Deze werkzaamheden houden o.a. in: - controleren op automatische reiniging (CIP) van de materialen voor de opstart; - tot stand brengen van de aansluitingen en verbindingen van leidingen, buizen en pompen; - de filters voorzien van hun accessoires; deze onderwerpen aan integriteittests; - monteren van filters en centrifuges; - controleren van de verbindingen; Opstarten van de installaties alsook controleren van de parameters. Uitvoeren van de opeenvolgende productiehandelingen, om eindproducten te verkrijgen met inachtneming van de geldende normen en procedures (criteria van kwaliteit, kwantiteit en hygiëne). Dit houdt o.a. in: - uitvoeren van sanitisaties en filtraties/centrifigaties (o.a. controle pH); - in suspensie brengen van verschillende plasmafracties; - demonteren van de verschillende filters of centrifuges; - opvangen van de pasta; deze inpakken, verpakken en controleren. - informeren van de ploegleider in geval van een afwijking of verandering; Het afsluiten van de handelingen, zodat de apparatuur in goede hygiënische en functionele staat blijft. Dit houdt ondermeer in: - uitvoeren van geautomatiseerde reinigingsactiviteiten; - grondig ontsmetten van de materialen; - uitvoeren van de achtereenvolgende handelingen voor het ontdooien van plasma en scheiding van de cryo’s. Verrichten van een aantal taken ter algemene ondersteuning van het productieproces, zoals het: - helpen van de collega's (operatoren, techniekers.) (bvb: verwijderen van de bevroren plasmazakken uit hun verpakkingsplastic); -schoon en functioneel houden van de werkplekken. Uitvoeren van een aantal documentatietaken, zoals het: - invullen van het productieverslag conform de goede praktijken (GMP); - (mede) opleiden van nieuwe collega's; - Bijdragen tot het opstellen van werkprocedures

855416

Laborant nacht

Brussel

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van een set toegewezen tests en analyses conform de strikte procedures; - Registreren, administreren en rapporteren van de testuitslagen; - Verrichten van standaardmatige kwaliteitscontroles (PCR, laf,…); - Verrichten van werkplekbeheer; - Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden.

855416

Laborant

Brussel

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van een set toegewezen tests en eenvoudig analyses conform de strikte procedures; - Registreren, administreren en rapporteren van de testuitslagen; - Verrichten van standaardmatige kwaliteitscontroles (PCR, laf,…); - Verrichten van werkplekbeheer; - Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden.

855416

Kwaliteitscontroleur

Westerlo

Voor onze klant zijn we op zoek naar een kwaliteitscontroleur in de automotivesector. Dag of week contracten, afhankelijk van het werk dat er is. Werken op verschillende afdelingen Werken op verschillende vestigingen (Westerlo, Tessenderlo,...)

845416

Kwaliteitsverantwoordelijke

Laakdal

Voor onze klant in de omgeving van Geel, betonsector, zijn we dringend op zoek naar een kwaliteitsverantwoordelijke. Beheren van de volledige kwaliteitscontrole van onze maatwerkafdeling. Op basis van de goedgekeurde plannen controleer je de bekisting en de wapening alvorens het beton wordt gestort. Daarnaast doe jij ook de dagelijkse controles op de betonstalen en geef jij de finale producten vrij voor uitlevering. Je bent voor gans het bedrijf de BENOR beheerder en volgt hiervoor de controlebezoeken van de keuringsbestellingen op. Elke week ben je ook één dag aanwezig in de andere site (Oost-Vlaanderen) of op mogelijke nieuwe bijkomende sites in de toekomst, om daar de algemene kwaliteit mee op te volgen. Indien nodig organiseer je de kwaliteitsproeven bij externe labo's Je bent betrokken bij nieuwe projecten voor het opstarten van kwaliteitssysteem

855416

Kwaliteitsmedewerker

Laakdal

Voor onze klant te Laakdal zijn we op zoek naar een kwaliteitsmedewerker -Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van onze maatwerkproducten -Je staat in voor het uitvoeren van de vooropgesteld beproevingen en controles -Je registreert de resultaten in de bijhorende kwaliteitsdocumenten -Samen met de kwaliteitsverantwoordelijke analyseer je de data -Indien nodig bepaal je mee corrigerende acties en controleer je de uitvoering hiervan -Op stille momenten geef je mee ondersteuning aan de productie -Je motiveert mensen om kwaliteitsvol te werken

855416

Kwaliteitscontroleur / Handlanger

Genk

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kwaliteitscontroleurs. U zal instaan voor de lakcontrole en de controle van de assemblage.

855416

Kwaliiteitsinspector vaste nacht

Mechelen

- Controleren van de producten en productielijnen op voorgeschreven kwaliteit - Ondersteunen van productiemedewerkers om kwaliteit te waarborgen - Analyseren en reduceren van interne uitval - Bij inbreuken adequate acties ondernemen om kwaliteit zeker te stellen.

855416

Pagina's