Research & Development

Studenten bio-ingenieur of elektromechanica

Meise

Je werkt tijdens juli-augustus of september bij onze klant, producent van medische en industriële gassen U hebt bij de ondersteuning van het uitwerken van verschillende projecten Wij zoeken 1 of meerdere studenten die de periode van juli tem september kunnen werken, wel minstens 4 weken en bij voorkeur langer.

875416

R&D Engineer

Gent

Als R&D Engineer ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afwerken van toegewezen projecten onder minimale supervisie. Hierbij wordt je geacht de noodzakelijke materialen, procedures en processen te selecteren voor het welslagen van de projecten gerelateerd tot onderzoek, productontwikkeling en dagelijkse probleemstellingen. Je draagt op die manier bij tot het uitwerken van oplossingen voor technische problemen, ontwikkelingen, product- en procesverbetering en de technologische groei en knowhow van het bedrijf. Je staat in voor het correct registreren en documenteren van verworven resultaten en informatie in labrapporten en projectdossiers welke op regelmatige basis besproken en gerapporteerd worden aan de R&D Manager. Hierbij is een brede en diepgaande kennis vereist van de toegepaste chemie, processen, technieken en testmethodes, of de eigenschap die snel te kunnen aanleren. Met oog op het welslagen van projecten wordt je verwacht zowel contacten te verzorgen met grondstofleveranciers enerzijds, als technische ondersteuning te bieden bij de klanten anderzijds. Tevens wordt je betrokken in de opschaling van productontwikkeling tot productie niveau. Door deelname aan conferenties, beurzen en seminaries blijf je op de hoogte van technische stand van zaken. Hierbij draag je zelf ook bij door het verzorgen van presentaties. Deze functie voorziet in continue ontwikkeling, waarbij een hoge graad van initiatief en leergierigheid op vlak van productontwikkeling centraal staat. Hierbij is een kritische geest en begrip van “oorzaak en gevolg” met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling essentieel. - In staat om zelfstandig R&D werk in te plannen: poederlakken te formuleren en te ontwikkelen en grondstoffen te evalueren met beperkte supervisie. - Het formuleren en testen van poederlakken conform de klantenspecificaties of markteisen. - In staat om testprocedures uit te werken en te hanteren Verantwoordelijk voor het tijdig afwerken van specifiek toegewezen deelprojecten die kaderen binnen een groter project - Het correct documenteren en registreren van labwerk met een duidelijke vertaling naar technische rapporten en presentaties indien nodig. - Aanspreekpunt voor de REACH wetgeving en regulering binnen het bedrijf. - Vlotte samenwerking en communicatie met interne diensten (R&D, productie, verkoop, aankoop, kwaliteitscontrole,…) voor het welslagen van toegewezen projecten en dagelijkse probleemstelling. - Wordt geacht supervisie te kunnen geven aan andere operatoren. - Het opvolgen en respecteren van de veiligheid en de procedures die door het bedrijf, regionale en federale wetten zijn vastgelegd.

855416

Kwaliteitscontroleur

Beringen

Voor onze klant zijn we op zoek naar een kwaliteitscontroleur in de automotivesector. Dag of week contracten, afhankelijk van het werk dat er is. Werken op verschillende afdelingen en verschillende vestigingen (Beringen,Westerlo, Tessenderlo,...)

845416

Laborant nacht

Brussel

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van een set toegewezen tests en analyses conform de strikte procedures; - Registreren, administreren en rapporteren van de testuitslagen; - Verrichten van standaardmatige kwaliteitscontroles (PCR, laf,…); - Verrichten van werkplekbeheer; - Verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden.

855416

Quality Control Technologist

Arendonk

Voor onze klant te Arendonk zijn we op zoek naar een Quality Control Technologist Je maakt deel uit van het technology team waarbij je verantwoordelijk wordt voor de inspectie activiteiten op de werven en bij de subcontractors. Je rapporteert aan de Quality Control Engineer. Je voert de nodige inspecties uit voor onze projecten en volgt deze op zoals vooropgesteld in het inspectie en testplan Je beheert de inspectie notificaties Je begeleidt de externe inspecteurs van de klanten en controle instanties bij de inspectierondgang Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van al de nodige administratie en documentatie met betrekking tot de inspecties en afgeleverde kwaliteitsnormen Je rapporteert non-conformiteiten en doet suggesties voor verbeteracties

855416

Kwaliteitscontroleur

Westerlo

Voor onze klant zijn we op zoek naar een kwaliteitscontroleur in de automotivesector. Dag of week contracten, afhankelijk van het werk dat er is. Werken op verschillende afdelingen Werken op verschillende vestigingen (Westerlo, Tessenderlo,...)

845416

Kwaliteitsverantwoordelijke

Laakdal

Voor onze klant in de omgeving van Geel, betonsector, zijn we dringend op zoek naar een kwaliteitsverantwoordelijke. Beheren van de volledige kwaliteitscontrole van onze maatwerkafdeling. Op basis van de goedgekeurde plannen controleer je de bekisting en de wapening alvorens het beton wordt gestort. Daarnaast doe jij ook de dagelijkse controles op de betonstalen en geef jij de finale producten vrij voor uitlevering. Je bent voor gans het bedrijf de BENOR beheerder en volgt hiervoor de controlebezoeken van de keuringsbestellingen op. Elke week ben je ook één dag aanwezig in de andere site (Oost-Vlaanderen) of op mogelijke nieuwe bijkomende sites in de toekomst, om daar de algemene kwaliteit mee op te volgen. Indien nodig organiseer je de kwaliteitsproeven bij externe labo's Je bent betrokken bij nieuwe projecten voor het opstarten van kwaliteitssysteem

855416

Kwaliteitsmedewerker

Laakdal

Voor onze klant te Laakdal zijn we op zoek naar een kwaliteitsmedewerker -Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontroles van onze maatwerkproducten -Je staat in voor het uitvoeren van de vooropgesteld beproevingen en controles -Je registreert de resultaten in de bijhorende kwaliteitsdocumenten -Samen met de kwaliteitsverantwoordelijke analyseer je de data -Indien nodig bepaal je mee corrigerende acties en controleer je de uitvoering hiervan -Op stille momenten geef je mee ondersteuning aan de productie -Je motiveert mensen om kwaliteitsvol te werken

855416

Kwaliteitscontroleur / Handlanger

Genk

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kwaliteitscontroleurs. U zal instaan voor de lakcontrole en de controle van de assemblage.

855416

Kwaliiteitsinspector vaste nacht

Mechelen

- Controleren van de producten en productielijnen op voorgeschreven kwaliteit - Ondersteunen van productiemedewerkers om kwaliteit te waarborgen - Analyseren en reduceren van interne uitval - Bij inbreuken adequate acties ondernemen om kwaliteit zeker te stellen.

855416

Pagina's