Marketing & Communicatie

Tender Manager

Brussel

Je staat in voor de dossiers van de vragen om offertes of de voorprojecten en maakt er een preliminaire analyse van Je organiseert de studie van de dossiers door: Het lastenboek en de validiteit van het dossier te bestuderen De benodigde studies en middelen te plannen De uit te voeren taken op te stellen (berekeningen, bestekken, consultaties,etc.) Studies van de varianten op te stellen Te zorgen voor de controle van de prijzen Samen met de General Manager/Department Manager/Project Manager de verkoopprijs vast te leggen De offerte en de uiteindelijke verificatie te superviseren Je ervan te verzekeren dat de offerte aan de klant wordt overhandigd Je garandeert de conformiteit van de geboden oplossing met de specificaties van het lastenboek of de voorgestelde varianten Je stelt de General Manager/Department Manager/Project Manager op de hoogte van de bijkomende vragen van de klant of van het studiebureau en je antwoordt op deze vragen Je staat de General Manager/Department Manager/Project Manager bij tijdens het voeren van de onderhandelingen Je bent belast met het dossier tot de ondertekening van het contract of het wegvallen van de zaak Je overhandigt het dossier Offerte – Project ter uitvoering aan de Project Manager Je hebt sterke interesse in duurzame technologieën, in het kader van HVAC, en volgt de evolutie nauwlettend op, en je werkt alternatieve duurzame technische oplossingen uit.

845414

Customer Care NL

Vorst

Je komt in het dynamische Customer Care Team. Als lid van onze interne klantendienst beantwoord je vlot in de twee landstalen de inbound telefoonoproepen en e mails van klanten (B2B en B2C) en de bezoekers van onze site http://www.immoweb.be . In dat kader beantwoord je verscheidene vragen betreffende de aangeboden producten en diensten en dit binnen gestelde SLA’s. Je fungeert als aanspreekpunt voor onze particuliere en professionele klanten : je analyseert de specifieke noden en problemen van de klant en neemt de nodige initiatieven om deze op een adequate en correcte manier op te lossen. Vanuit een halftijdse opdracht (enkel op voormiddagen), plan je deze taken dagelijks in, zodat de continuiteit binnen Customer Care steeds gegarandeerd blijft.

855414