Human Resources

HR Officer - Generalist

Geel

Voor onze klant te Geel, gespecialiseerd in elektriciteit - mechanica - HVAC - energie - piping - communicatienetwerken en infrastructuur, zijn we op zoek naar een HR Officer - Generalist HR processen van de organisatie uitvoeren, opvolgen en mee optimaliseren Begeleiden en adviseren aan de lokale operationele managers wat betreft het HR beleid in hun afdelingen Rapporteren aan de HR Business Partner regio Noord Verantwoordelijk voor de payroll en personeelsadministratie voor een 250-tal medewerkers die in verschillende business units en verschillende paritaire comités actief zijn. Hierbij werk je actief mee aan de continue automatisering en verbetering van de processen Je geeft professionele HR service en advies aan de lokale managers van de afdelingen (sociaal juridische vragen, rekrutering, ontwikkeling, opvolging van personeel,...) Je werkt actief mee aan de verschillende HR processen van selectie tot evaluatie en mobiliteit van ons personeel. Je neemt daarbij zelfstandig of in teamverband een aantal HR processen voor je rekening. Je onderhoudt mee de contacten met de syndicale afvaardigingen. Je staat mee in voor het doen leven van het HR beleid bij de interne klanten en het implementeren van de beste practices.

855407

HR Officer

Vilvoorde

- Samen met je collega HR Officer beheers je de tijdsregistratie via Protime; - Je bereidt de salarissen en lonen voor, stuurt deze door naar het sociaal secretariaat Securex en kijkt de test na; - Je beheert de personeelsdossiers (tijdskrediet, ziekte, mutualiteit, verzekeringen, …); - Interims beheren: planning verzamelen, prestaties doorgeven en de facturen controleren; - Opvolging van de indiensttredingen en de bijhorende administratieve flow afhandelen; - Opvolgen van de evaluatie’s en de opleidingen verwerken (inschrijvingen, registratie kost en uren); - Rapportering: arbeidsongevallen, absenteïsme, verlofsaldi, ea; - Inplannen verschillende medische onderzoeken en opvolgen van de werkhervattingen; - Je houdt je kennis rond de sociale wetgeving permanent up-to-date.

855407

HR Business Partner

Zaventem

Als HR business partner onder leiding van de HR manager, ben je de hoofdlink tussen HR en het lijnmanagement ; je zorgt voor de correcte en kwalitatieve toepassing van de HR procedures. Je bent het HR aanspreekpunt voor de logistieke centra en welbepaalde ondersteunende diensten van het bedrijf (+/- 200 HC). In nauwe samenwerking met het management volg je de medewerkers gedurende hun hele loopbaan: -Rekrutering en selectie: je zorgt voor alle stappen in het rekruterings- en selectieproces van de nieuwe medewerkers alsook voor de interne medewerkers die wensen te evolueren naar een andere functie. -Beheer van competenties: je zorgt voor de nodige ondersteuning inzake opleiding en evaluatie van de medewerkers zodat tegemoet gekomen wordt aan hun ontwikkelingsbehoeften (identificatie van de behoeften, implementatie en opvolging van de opleidingsplannen). -Support: je verleent advies in lijn met de HR strategie van het bedrijf. -Reporting: je volgt de HR indicatoren op en interpreteert deze. Projecten: op aanvraag leid je verbeterprojecten (vb. aanwezigheidsbeleid).

855407

Consultant (m/v) National Accounts Gent - Antwerpen - Brussel

Gent

Via advertenties, jobsites, beurzen en andere kanalen zorg je voor een kwalitatieve instroom van kandidaten (searchen), die je registreert in een up-to-date database; Door middel van een eerste telefonische screening trek je de juiste kandidaten aan om hen vervolgens - na een face-to-face interview - te matchen met de behoeften van de klant; Je levert een belangrijke bijdrage in de rekrutering van technische profielen; Je bent de sleutelfiguur tussen klanten en kandidaten; Je bent de spilfiguur die dagelijks onze nationale klanten intern bij onze kantoren promoot; Je bewijst je meerwaarde door proactief opportuniteiten te zoeken en spontaan kandidaten voor te stellen om nieuwe opdrachten binnen te halen; In overleg met de Sales Manager engageer je je om nieuwe klanten te prospecteren en de groei bij bestaande klanten te stimuleren.

865407

Consultant (m/v) National Accounts Brussel - Gent - Antwerpen

Brussel

Via advertenties, jobsites, beurzen en andere kanalen zorg je voor een kwalitatieve instroom van kandidaten (searchen), die je registreert in een up-to-date database; Door middel van een eerste telefonische screening trek je de juiste kandidaten aan om hen vervolgens - na een face-to-face interview - te matchen met de behoeften van de klant; Je levert een belangrijke bijdrage in de rekrutering van technische profielen; Je bent de sleutelfiguur tussen klanten en kandidaten; Je bent de spilfiguur die dagelijks onze nationale klanten intern bij onze kantoren promoot; Je bewijst je meerwaarde door proactief opportuniteiten te zoeken en spontaan kandidaten voor te stellen om nieuwe opdrachten binnen te halen; In overleg met de Sales Manager engageer je je om nieuwe klanten te prospecteren en de groei bij bestaande klanten te stimuleren.

865407

Consultant (m/v) National Accounts Antwerpen - Gent - Brussel

Antwerpen

Via advertenties, jobsites, beurzen en andere kanalen zorg je voor een kwalitatieve instroom van kandidaten (searchen), die je registreert in een up-to-date database; Door middel van een eerste telefonische screening trek je de juiste kandidaten aan om hen vervolgens - na een face-to-face interview - te matchen met de behoeften van de klant; Je levert een belangrijke bijdrage in de rekrutering van technische profielen; Je bent de sleutelfiguur tussen klanten en kandidaten; Je bent de spilfiguur die dagelijks onze nationale klanten intern bij onze kantoren promoot; Je bewijst je meerwaarde door proactief opportuniteiten te zoeken en spontaan kandidaten voor te stellen om nieuwe opdrachten binnen te halen; In overleg met de Sales Manager engageer je je om nieuwe klanten te prospecteren en de groei bij bestaande klanten te stimuleren.

865407

Consultant (m/v) Turnhout

Turnhout

• Via advertenties, jobsites, beurzen en andere kanalen zorg je voor een kwalitatieve instroom (searchen) van kandidaten, die je registreert in een up-to-date database. • Door middel van een eerste telefonische screening trek je de juiste kandidaten aan, om vervolgens na een face-to-face interview – te matchen met de behoeften van de klant. • Je bent de sleutelfiguur tussen klanten, bedrijven en kandidaten. • Je bewijst je meerwaarde door proactief opportuniteiten te zoeken en spontaan kandidaten voor te stellen om nieuwe opdrachten binnen te halen. • In overleg met de Office Manager engageer je je om nieuwe klanten te prospecteren en de groei bij bestaande klanten te stimuleren.

865407

Payroll medewerker

Grimbergen

In een eerste fase ondersteun je de dienst op administratief vlak om na verloop van tijd meer payrollgerelateerde taken op jou te nemen. Naargelang de duurtijd van de opdracht ga je autonoom instaan voor het beheer van een 280-tal personeelsdossiers van het verkooppersoneel, waarbij je een correcte loonadministratie op basis van het tijdsregistratiesysteem verzekert. Je onderhoudt hiervoor op een dynamische manier de contacten met de winkelverantwoordelijken en de districtmanagers

855407

Senior Recruiter voor Isoper Antwerpen (m/v)

Antwerpen

Voor ons zusterbedrijf ISOPER te Antwerpen zijn wij momenteel op zoek naar een Senior Recruiter (m/v). Isoper is de specialist in de bemiddeling tussen hooggekwalificeerd technisch personeel en technische bedrijven. Bedrijven in de (petro) chemische industire, productie, voedingmiddelenindustrie, olie & gas sector, energie of bouw vinden de beste engineering, constructie, projectmanagement, projectleiding, inkoop of werkvoorbereiding specialisten. Isoper – als techniek centraal staat Onze projecten worden uitgevoerd door hoog gekwalificeerd personeel dat door haar specialisme zelfstandig binnen projectgroepen opereert. Onze klanten zijn industriële bedrijven of engineering companies, die kennis in specifieke projecten ontberen of de wens hebben om projecten bij Isoper uit te besteden. De Projectmanagers van Isoper zijn hoog opgeleid en hebben allen langjarige technische projectervaring. Zij selecteren de juiste mensen voor projecten en geven waar nodig sturing. Hierdoor voldoende werkzaamheden aan de door de klant geformuleerde projecteisen. Isoper besteedt veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid van haar werknemers en investeert in de opleiding van haar personeel. FUNCTIE: • Je werkt nauw samen met een ervaren regio directeur. • Samen bepaal je de prioriteiten welke vacatures onze aandacht verdienen naar invulling. • Je zoekt actief naar mogelijke kandidaten en professionals die voldoen aan de criteria van onze klanten. Daarbij gebruik je diverse kanalen zoals onze eigen database en diverse externe kanalen (jobboards, LinkedIn, netwerken). Je voorziet de telefonische screening, inplanning op agenda, de persoonlijke screening en eventuele testing. Je maakt een gedetailleerd dossier op, onderbouwt de professionele ervaring, opleiding, persoonlijkheidskenmerken, ambities enzovoort en voorziet een gefundeerde voorstelling bij onze klant. • Je volgt deze voorstelling op in contact met de klant en neemt verdere stappen binnen het rekruteringsproces. • Je begeleidt en evalueert kandidaten. • Je neemt deel aan acties zoals bezoeken aan scholen, beurzen en andere events.

865407

Senior Recruiter voor Isoper Antwerpen (m/v)

Antwerpen

Voor ons zusterbedrijf ISOPER te Antwerpen zijn wij momenteel op zoek naar een Senior Recruiter (m/v). Isoper is de specialist in de bemiddeling tussen hooggekwalificeerd technisch personeel en technische bedrijven. Bedrijven in de (petro) chemische industire, productie, voedingmiddelenindustrie, olie & gas sector, energie of bouw vinden de beste engineering, constructie, projectmanagement, projectleiding, inkoop of werkvoorbereiding specialisten. Isoper – als techniek centraal staat Onze projecten worden uitgevoerd door hoog gekwalificeerd personeel dat door haar specialisme zelfstandig binnen projectgroepen opereert. Onze klanten zijn industriële bedrijven of engineering companies, die kennis in specifieke projecten ontberen of de wens hebben om projecten bij Isoper uit te besteden. De Projectmanagers van Isoper zijn hoog opgeleid en hebben allen langjarige technische projectervaring. Zij selecteren de juiste mensen voor projecten en geven waar nodig sturing. Hierdoor voldoende werkzaamheden aan de door de klant geformuleerde projecteisen. Isoper besteedt veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid van haar werknemers en investeert in de opleiding van haar personeel. FUNCTIE: • Je werkt nauw samen met een ervaren regio directeur. • Samen bepaal je de prioriteiten welke vacatures onze aandacht verdienen naar invulling. • Je zoekt actief naar mogelijke kandidaten en professionals die voldoen aan de criteria van onze klanten. Daarbij gebruik je diverse kanalen zoals onze eigen database en diverse externe kanalen (jobboards, LinkedIn, netwerken). Je voorziet de telefonische screening, inplanning op agenda, de persoonlijke screening en eventuele testing. Je maakt een gedetailleerd dossier op, onderbouwt de professionele ervaring, opleiding, persoonlijkheidskenmerken, ambities enzovoort en voorziet een gefundeerde voorstelling bij onze klant. • Je volgt deze voorstelling op in contact met de klant en neemt verdere stappen binnen het rekruteringsproces. • Je begeleidt en evalueert kandidaten. • Je neemt deel aan acties zoals bezoeken aan scholen, beurzen en andere events.

865407

Pagina's