Directie

Hoofdprojectleider

Aalter

U bent de operationele eindverantwoordelijke voor de uitvoering van verschillende projecten van ruwbouw tot afwerking. U bent verantwoordelijk voor de technische, administratieve en financiële aspecten van het project. U woont diverse coördinatievergaderingen bij. U bent het aanspreekpunt voor het opdrachtgevend bestuur, architect, veiligheidscoördinator, onderaannemers, leveranciers en arbeiders. Veiligheid, kwaliteit, organisatie, snelheid en juistheid zijn uw kerntaken. U verzekert de rendabiliteit van uw projecten, controleert en beheert financieel uw projecten. U werkt mee aan de nacalculatie en de werfopvolging via een bedijfsgebonden softwaresysteem. U verzorgd tevens de praktische organisatie van de werf. U rapporteert aan de technische directie.

855406

DEPARTMENT MANAGER H/F

Anderlecht

In het kader van het door de BUSINESS UNIT MANAGER gedefinieerde beleid, staat hij op korte en middellange termijn in voor de ontwikkeling, die voordeel oplevert voor zijn activiteit(en) en motiveert zijn ploeg medewerkers. • Hij definieert het actieprogramma van de afdeling en voert dit uit in het kader van het door de BUSINESS UNIT MANAGER gedefinieerde beleid. • Hij staat in voor de organisatie, de aangepaste materiële en menselijke middelen en stelt de investeringen voor nodig voor de goede werking van de afdeling. • Hij staat de PROJECT MANAGERS bij in hun handelsrelaties met sommige klanten. Hij negotieert persoonlijk belangrijke zaken of de verlenging van meerjarige opdrachten. Hij organiseert de transmissie van commerciële informatie • Hij zorgt voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het onderhandelen van zaken met nieuwe klanten in samenwerking met de commercieel verantwoordelijke. • Hij verzekert de follow-up van de beheerindicatoren van de afdeling in samenwerking met de COST CONTROLLER en definieert eventueel corrigerende maatregelen. • Hij voert, in samenwerking met de personeelsdienst, het sociale en menselijke beleid van de onderneming uit, door, met name, vormingscursussen voor te stellen, door deel te nemen aan de evaluatie van zijn medewerkers en door de salarisverhogingen voor te stellen. Hij voert het preventiebeleid inzake veiligheid uit. • Hij organiseert en/of onderhoudt het kwaliteitssysteem aangepast aan zijn activiteit. • Hij omschrijft nauwkeurig zijn kwaliteitsbeleid en stelt doelstellingen voor aan de BUSINESS UNIT MANAGER.

855406